Przedsiębiorcy inwestujący w Bolesławcu mogą liczyć na pomoc pracowników Urzędu Miasta na każdym etapie realizacji inwestycji. Dla potrzeb inwestorów został stworzony System Informacji Przestrzennej zawierający niezbędne informacje o terenie, tj.: ortofotomapa, baza planów miejscowych, uwarunkowania środowiskowe, dane o sieciach uzbrojenia. System pozwala na bogate wykorzystanie posiadanych informacji do obszernych analiz lokalizacyjno – kosztorysowych.

W Urzędzie Miasta Bolesławiec funkcjonuje Punkt Obsługi Inwestora, który oferuje:

  oferta dostępnych powierzchni magazynowych, biurowych i terenów inwestycyjnych,

  informacje o sytuacji gospodarczaej regionu,

  obsługa wizyty inwestorskiej w wybranych lokalizacjach,

  informacje o zachętach inwestycyjnych w regionie i kraju,

  informacje o prawno-administracyjnych regulacjach z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce,

  opieka poinwestycyjna.

 

Inwestorzy, którzy decydują się ulokować inwestycję w Bolesławcu mogą liczyć na zwolnienia w podatku dochodowym – związane z funkcjonowaniem w specjalnej strefie ekonomicznej oraz zwolnienia w podatku od nieruchomości.

  

Informacje o wsparciu w zakresie aktualnie obowiązujących przepisów prawa i pomocy publicznej na stronach internetowych:

https://www.paih.gov.pl/pl 

www.paih.gov.pl/prawo/system_podatkowy