Spis treści


OCHRONA ZDROWIA

W Bolesławcu fukcjonują dwa szpitale: Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu ze Szpitalnym Odziałem Ratunkowym oraz Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych. Poza tym na terenie miasta funkcjonuje kilka ośrodków zdrowia, poradnie specjalistyczne oraz prywatne gabinety lekarskie.