Spis treści


SZKOLNICTWO

W Gminie Miejskiej Bolesławiec funkcjonuje pięć publicznych szkół podstawowych.  Ponadto, w mieście  działają trzy szkoły niepubliczne, w tym jedna dla dorosłych oraz jedna publiczna prowadzona przez inny organ.

W Bolesławcu funkcjonuje 7 przedszkoli gminnych, w tym 1 przedszkole z oddziałami integracyjnymi, a także 7 przedszkoli niepublicznych. Na terenie miasta funkcjonuje 7 liceów ogólnokształcących, w tym 4  licea dla dorosłych, 5 techników i szkół branżowych oraz 3 szkoły policealne. Oferta kształcenia w szkołach jest bogata i umożliwia wykwalifikowanie pracowników w wielu dziedzinach.

W bolesławieckich szkołach średnich kształcimy w wielu kierunkach: technik elektryk, technik elektronik, technik informatyk, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik programista, technik ekonomista, technik hotelarstwa, technik spedytor, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik reklamy, technik rachunkowości, technik architektury krajobrazu, technik leśnik, technik budowlaniec, technik geodeta, technik inżynierii i melioracji, technik logistyki, technik fotografii i multimediów, technik weterynarii, technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik mechatronik, technik górnictwa podziemnego. Oferujemy również naukę w szkołach branżowych -  w wielu zawodach.