Spis treści


PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Bezrobocie

Bezrobocie rejestrowane w Bolesławcu wynosiło w 2021 roku 4,7%. Jest to mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa dolnośląskiego oraz mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski. W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Bolesławcu wynosiło 4 887,95 PLN, co odpowiada 88,50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

 

Działalność gospodarcza

W Bolesławcu w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 5 104 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 3 167 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W 2019 r. zarejestrowano w rejestrze REGON 357 nowych przedsiębiorców, w tym 302 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Pozostałe to osoby prawne i inne jednostki organizacyjne prowadzące działalność gospodarczą. W roku tym wyrejestrowano 229 przedsiębiorców, w tym 209 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Bolesławcu najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych oraz budownictwo.