Spis treści


POTENCJAŁ LUDZKI

Mieszkańcy miasta

Na dzień 31 grudnia 2021 r. liczba mieszkańców wynosiła 36 509 osób, w tym 19 645 kobiet  i 16 864 mężczyzn,  z czego 16% ogółu mieszkańców to ludność w wieku przedprodukcyjnym, 57%  - w wieku produkcyjnym i 27 % - w wieku poprodukcyjnym. W 2021 r. przyszło na świat 275 mieszkańców, a zmarło 632 mieszkańców. W tym okresie przybyło  na stałe do miasta 1597 osób, a ubyło 2081 osób.