Spis treści


DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA

Położenie Bolesławca przy głównych szlakach komunikacyjnych południowej Polski stanowi główny atut miasta dla potencjalnych inwestorów.  

Drogi

Jak wygląda emoji Znacznik wyboru w Apple.  autostrada A4

Jak wygląda emoji Znacznik wyboru w Apple.  autostrada A18

Jak wygląda emoji Znacznik wyboru w Apple.  droga wojewódzka nr 297 łącząca się z drogą krajową S3 – szlak północ – południe

Jak wygląda emoji Znacznik wyboru w Apple.  droga krajowa nr 94

 

Kolej

Jak wygląda emoji Znacznik wyboru w Apple.  trasa kolejowa E30 – element III paneuropejskiego korytarza transportowego