Rozwój Bolesławca widoczny jest w wielu dziedzinach – m.in. w coraz lepszej ofercie mieszkaniowej (nowe osiedla, nowe tereny przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe), dynamicznym rozwoju gospodarczym miasta (nowe zakłady przemysłowe lokujące się w Bolesławcu), coraz szerszej ofercie oświatowej oraz bogatej ofercie spędzania czasu wolnego (nowe placówki kulturalne i rekreacyjne).

 

Bolesławiec staje się nie tylko miejscem, w którym coraz więcej osób chciałoby zamieszkać, ale jednocześnie atrakcyjną lokalizacją na polskiej mapie turystycznej i inwestycyjnej. Szukając zarówno miejsca pod inwestycję, jak i miejsca do zamieszkania, miejsca gdzie można znaleźć pracę, a także rozrywkę, warto wybrać Bolesławiec.

 

5 POWODÓW, DLA KTÓRYCH WARTO ZAINWESTOWAĆ W NASZYM MIEŚCIE


  Dobra lokalizacja miasta w układzie kolejowym i drogowym

  Dobry dostęp do infrastruktury ze wszystkim mediami

  Cały teren miasta objęty jest miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego

  Bogata oferta rekreacyjno-kulturowa

  Zasobność w złoża surowców mineralnych (gliny, piaski, piaskowiec)