Działka nr 563 przy ul. Przemysłowej

Lokalizacja

Teren położony w północnej części miasta Bolesławiec przy ul. Przemysłowej

Działka nr 563, obręb 0004

Powierzchnia nieruchomości

2,3452 ha

Kształt działki

Inny – nieregularny kształt

Właściciel

Gmina Miejska Bolesławiec

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego

Uchwała nr LII/431/10 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Przemysłowej  w Bolesławcu


(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 3 sierpnia 2010 r. Nr 140 poz. 2153)

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

J-P - Tereny zabudowy przemysłowej

Połączenie transportowe

Teren położony bezpośrednio przy drodze asfaltowe o szerokości 15m

Autostrada A4 - ok. 2 km

Autostrada A18 - ok. 7 km

Droga krajowa nr 94 - ok. 2 km

Dopuszczalna wysokość zabudowy

Maksymalna wysokość budynków o funkcjach:

- usługowej, biurowej, administracyjnej i socjalnej nie więcej niż 12 m,

- produkcyjnej i składowej nie więcej niż 16 m.

Maksymalny procent zabudowy terenu 80%


 

Pobierz ofertę 

 

Zobacz lokalizację w Mymaps by Google