Działka nr 560/3 przy ul. Ekonomicznej

Lokalizacja

Teren położony w północnej części miasta Bolesławiec przy ul. Ekonomicznej

Działka nr 560/3, obręb 0004

Powierzchnia nieruchomości

2,6096 ha

Kształt działki

Inny - nieregularny kształt

Właściciel

Gmina Miejska Bolesławiec

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego

Uchwała nr LIII/502/06 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 września 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Modłowej w Bolesławcu

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 3 listopada 2006 r. Nr 233 poz. 3398)

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

2.Pp - Tereny obiektów produkcyjnych, składów i baz – projektowane 

2.KDp-D - ulica dojazdowa - projektowana

Połączenie transportowe

Teren położony bezpośrednio przy drodze asfaltowej o szerokości 15m

Autostrada A4 - ok. 2 km

Autostrada A18 - ok. 7 km

Droga krajowa nr 94 - ok. 2 km

Dopuszczalna wysokość zabudowy  Brak ograniczeń 
Maksymalny procent zabudowy terenu

70%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Pobierz ofertę ⇓

 

Zobacz lokalizację w Mymaps by Google