Działka nr 38/3 przy ul. Kościuszki

Lokalizacja

Teren w północnej części miasta Bolesławiec, położony przy ul. Kościuszki

Działka nr 38/3, obręb 0001

Powierzchnia nieruchomości

2,4488 ha

Kształt działki

Inny – nieregularny kształt

Właściciel

Gmina Miejska Bolesławiec

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego

Uchwała nr XX/225/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w północnej części miasta ograniczonego od wschodu ulicą T. Kościuszki, od zachodu i północy granicami administracyjnymi miasta Bolesławiec

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego  z dnia 5 sierpnia 2020 r. poz. 4567)

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

I-AG2 - Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej

Połączenie transportowe

Teren położony przy drodze wojewódzkiej nr 297. Dojazd do tej drogi drogą lokalną o szerokości 18 m od północnej strony działki

Autostrada A4 - ok. 2 km

Autostrada A18 - ok. 7 km

Droga krajowa nr 94 - ok. 2 km

Dopuszczalna wysokość zabudowy  

Wysokość zabudowy nie może przekroczyć 20 m.

Maksymalny procent zabudowy terenu 70%

 

 

Pobierz ofertę 

 

Zobacz lokalizację w Mymaps by Google