Spis treści


PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Bezrobocie

Bezrobocie rejestrowane w Bolesławcu wynosiło w 2019 roku 3,8%. Jest to mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa dolnośląskiego oraz mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski. W 2019 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Bolesławcu wynosiło 4 545,34 PLN, co odpowiada 87.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

 

Działalność gospodarcza

W Bolesławcu w roku 2019 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 4 913 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 3 059 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W 2019 r. zarejestrowano w rejestrze REGON 390 nowych przedsiębiorców, w tym 335 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Pozostałe to osoby prawne i inne jednostki organizacyjne prowadzące działalność gospodarczą. W roku tym wyrejestrowano 219 przedsiębiorców, w tym 200 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Bolesławcu najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych oraz budownictwo.