Spis treści


POTENCJAŁ LUDZKI

Mieszkańcy miasta

Na dzień 31 grudnia 2019 r. liczba mieszkańców wynosiła 38 872 osób, w tym 20 571 kobiet  i 18 301 mężczyzn,  z czego 15,9% ogółu mieszkańców to ludność w wieku przedprodukcyjnym, 57,2%  - w wieku produkcyjnym i 26,9 % - w wieku poprodukcyjnym. W 2019 r. przyszło na świat 321 mieszkańców,  a zmarło 491 mieszkańców. W tym okresie przybyło  na stałe do miasta 569 osoby, a ubyło 536 osób.