Działka nr 478 przy ul. Staroszkolnej

Lokalizacja

Teren położony w centralnej części miasta Bolesławiec przy ul. Staroszkolnej.

Działka nr 478, obręb 10 – 1,6468 ha

Powierzchnia nieruchomości

1.6468 ha

Kształt działki

Inny – nieregularny kształt

Właściciel

Gmina Miejska Bolesławiec

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego

Uchwała nr XLVIII/388/2014 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w kwartale ulic: Staroszkolnej, Chrobrego, Polna w Bolesławcu


(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 18 marca 2014 r. poz. 1400)

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

I-UC3 - Tereny usług wielkopowierzchniowych

Połączenie transportowe

Teren położony przy drodze lokalnej – ul. Staroszkolna. Dojazd do nieruchomości drogą dojazdową o szerokości 12 m lub ciągiem pieszo-jezdnym o szerokości 10m.

Autostrada A4 - ok. 5 km

Autostrada A18 - ok. 7 km

Droga krajowa nr 94 - ok.  1 km

Dopuszczalna wysokość zabudowy  

Wysokość  budynków do kalenicy lub najwyższego punktu dachu nie może przekraczać 30m.

Wysokość budowli i obiektów inżynierskich (np. maszty, pylony, kominy) nie może przekraczać 60m.

Maksymalny procent zabudowy terenu 80%


 

Pobierz ofertę 

 

Zobacz lokalizację w Mymaps by Google