Działka nr 39 przy ul. Kościuszki

Lokalizacja

Teren w północnej części miasta Bolesławiec, położony przy ul. Kościuszki

Działka nr 39, obręb 0001

Powierzchnia nieruchomości

3,4182 ha

Kształt działki

Inny – nieregularny kształt

Właściciel

Gmina Miejska Bolesławiec

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego

Uchwała nr XXXV/289/2013 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego przy ulicy T. Kościuszki w Bolesławcu

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego  z dnia 31 maja 2013 r. poz. 3417)

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

I-UC3 - Tereny usług wielkopowierzchniowych

Połączenie transportowe

Teren położony przy drodze wojewódzkiej nr 297. Dojazd do tej drogi drogą lokalną o szerokości 18 m od północnej strony działki

Autostrada A4 - ok. 2 km

Autostrada A18 - ok. 7 km

Droga krajowa nr 94 - ok. 2 km

Dopuszczalna wysokość zabudowy  

Wysokość zabudowy nie może przekroczyć 12 m, dopuszcza się podniesienie tej wysokości
do 16 m na powierzchni nie przekraczającej 25% powierzchni dachu budynku.

Maksymalny procent zabudowy terenu 50%


 

Pobierz ofertę 

 

Zobacz lokalizację w Mymaps by Google